četvrtak, 27. prosinca 2012.

OTVORENO PISMO PREMIJERU HRVATSKE DRŽAVE: ZORANE MILANOVIĆ, MI IMAMO GOSPODARSKI PROGRAM ZA SPAS HRVATSKOG NARODA I HRVATSKE DRŽAVE

Poruka Vladi: Odustanite od lokalnih izbora i počnite se baviti ekonomijom!


Ukoliko se hrvatski građani odluče za nastavak postojećeg načina razmišljanja nije potrebno ništa učiniti – akceleracija je dovoljno snažna da je 'konačno rješenje' moguće očekivati već u slijedećoj godini. U suprotnom, referendumom treba formirati Vladu nacionalnog spasa koja će provesti reform.  Hrvatski građani moraju donijeti odluku: da li nastaviti putem koji nas je doveo u ovu višegodišnju depresiju ili promijeniti način mišljenja i ponašanja kako bi pronašli što učinkovitiji put izlaska iz ove turobne depresije? Drugim riječima odgovorni političari bi morali kao odgovorni državnici raspisati referendum kako bi se donijela demokratskim putem odluka u kojem pravcu valja usmjeriti 'hrvatski brod'. Ukoliko se građani odluče za nastavak postojećeg načina razmišljanja nije potrebno ništa učiniti – akceleracija je dovoljno snažna da je 'konačno rješenje' moguće očekivati već u slijedećoj godini. Ukoliko bi se hrvatski građani opredijelili za promjene putem referenduma valjalo bi formirati Vladu nacionalnog spasa koja bi imala zadatak provesti reforme, rekonstrukciju države, koje bi omogućile što učinkovitiji odnosno jeftiniji  izlazak iz ove sumorne depresije. Rasprave o tome tko je kriv za postojeće stanje valja ostaviti za neka druga vremena. Mlijeko je proliveno i tu nema više pomoći - upozorava ekonomist Dr. Guste Santini na web portalu Rifin.hr. Sukladno tome predlaže desetak mjera koje bi trebalo neodgodivo provesti:
- Restrukturirati državni aparat tako da se pojednostave institucionalna rješenja kako bi bila lako shvatljiva i onemogućila diskrecione interpretacije. Ovako brojna birokracija rezultat je nepotrebnih komplikacija od kojih boluju naši zakoni. Zato, danas, nije moguće reći koliki nam je broj djelatnika potreban u državnoj administraciji.
- Odustati od predstojećih lokalnih izbora i istu restrukturirati tako da se postojeći nerazuman broj svede na šezdesetak općina i gradova. Dio aktivnosti koje nesporno spadaju u područje djelovanja lokalne uprave i samouprave odmah valja prepustiti lokalnoj upravi i samoupravi, a dvojbene, danas sporne, aktivnosti u funkciji vremena prenijeti na lokalnu upravu i samoupravu. Bitan kriterij po kojem valja odrediti status gradova, općina je mogućnost dinamiziranja gospodarskog razvoja na razini lokalne uprave i samouprave.
- U javnim poduzećima imenovati krizni menadžment koji bi izvršio restrukturiranje javnih poduzeća.
- Mirovinski sustav reformirati tako da se umjesto dosadašnjeg sustava mirovina temeljenih na radu isti reformira u sustav temeljen na socijalnim načelima. Ukratko: na mirovinu bi imali pravo samo oni koji ne raspolažu imovinom. Kratkoročno valja smanjiti mirovine koje su iznad dogovorenog iznosa.
- Zdravstveni sustav reformirati u pravcu veće učinkovitosti. Današnji je sustav birokratiziran i okoštao do te mjere da jalovi fiksni i varijabilni troškovi rastu i tako određuju stanje u zdravstvu). Odmah pristupiti redefiniranju zdravstvenog standarda sukladno materijalnim mogućnostima zemlje.
- Zakon o fiskalizaciji, odnosno Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi je za pozdraviti uz jedno – ali. Naime, potrebno je da država u provedbi navedenih zakona 'očisti' stanje kako bi zakoni bili provedivi, odnosno kako implementacija navedenih zakona ne bi dramatično povećala broj kandidata za stečajeve što bi nužno rezulitiralo eksplozivnim povećanjem broja nezaposlenih.
-  Indeks siromaštva raste što znači da jednako tako raste broj građana kojima je potrebna pomoć države kako bi opstali. Pored preispitivanja postojećeg sustava socijalne skrbi kako bi se, sukladno materijalnim mogućnostima, pomoglo onima kojima je pomoć najviše potrebna, valjalo bi pomoći prezaduženim građanima tako da se, u dogovoru s poslovnim bankama, izvrše potrebni reprogrami kredita, odnosno da se formira posebna agencija koja bi preuzela, uz primjeren diskont,  iste. Isti princip valjalo bi primijeniti i u slučajevima reprograma dugova građana i tvrtki prema državi po osnovi poreznih obveza.
-  Centralna banka bi morala aktivno, ne dovodeći u pitanje stabilnost cijena, izravno kupovati državne vrijednosne papire, a kreditnu politiku usmjeriti na dinamiziranje gospodarskog razvoja. U tom je smislu neizostavno preispitivanje postojećeg financijskog sustava u pravcu povećanja udjela domaćih financijskih institucija. Drugim riječima, zaustaviti prodaju Croatia osiguranja i Poštanske banke, s jedne strane, i, s druge strane, integrirati postojeće male privatne poslovne banke u jednu novu snažnu banku uz potrebnu dokapitalizaciju. Tako bi se formirao nacionalni financijski sektor koji bi mogao biti snažni katalizator u predstojećoj reformi.
- Hrvatskim građanima emitirati državne obveznice u visini inozemnog duga države  kako bi se smanjio odljev dio dohotka koji inozemni vjerovnici/vlasnici iznose iz zemlje (Dramatičan je podatak da je već nekoliko godina deficit na računu dohotka veći od deficita na tekućem računu platne bilance.)
- Tečaj kune mora ostati nezavisna varijabla, dakle fiksiran. Međutim, nakon provedene reforme potrebno je varajabilizirati tečaj kune. Zalažem se za kontroliranu promjenu tečaja. Kriterijalna funkcija njegove promjene bila bi održavanje ravnoteže platne bilance.

Nema komentara:

Objavi komentar