ponedjeljak, 4. veljače 2013.

SRPSKI ZLOČINCI MORAJU ODGOVARATI ZA STRAHOVITE MASAKRE CIVILA

Dado Dadek 


POPIS ČETNIKA I SUDIONIKA RATNIH ZLOČINA PROTIV CIVILNOG STANOVNIŠTVA U HRVATSKOJ Carla del Ponte stalno prijeti objavom nekih lista ratnih zločinaca... zapravo, one se znaju i točno su utvrđene... Tako postoji lista ratnih zločinaca za istočnu Slavoniju i Vukovar. Pored vođa: Radića, Mrkšića i Šljivančanina, koji su doro poznati, postoji i lista za direktne izvršioce. 1.Ađić Miodrag,major JNA 2.Agić Mile,srbočetnik 3.Ajanović dejan,kapetan JNA 4.Alić Zijad,kapetan JNA 5.Amiđić Đuro(Marko)1938,predsjednik Prekog suda 6.Antić Vojo,JNA 7.Antonić Slobodan,potpukovnik JNA 8.Aranđelović Milivoje,1933,major JNA 9.Arsić Dragan(Milutin)srbočetnik 10.Avramović Mladen,kapetan JNA 11.Avramović Stanimir(Milan)1948.paravojni četnik 12.Avramović Stanimir(zvani Micko) " " 13.Babić Dragica,medicinska sestra VU - bolnice 14.Baketa Tomo,paravojni četnik 15.Bakić Mile,Velepromet,srbočetnik 16.Bakić Rade, " " 17.Basara Milan,major JNA 18.Be3kić Vladimir,logorski mučitelj,srbočetnik 19.Bijelić Mile(zvani Kapuljača).srbočetnik 20.Bingulac Branko,Velepromet, " 21.Biočević Andrija,general major JNA,zapovjednik Novosadskog korpusa. 22.Blagojević Miroljub,major JNA 23.Bogdanović Stanko,srbočetnik. U njegovoj kući su B.Adžić,V.Šljivančanin i V.Šešelj su planirali napade na Vukovar 24.Bogdanović Zoran,poručnik JNA 25.Bogunović Boro,Negoslavci,srbočetnik 26.Bojković Slavko,vodnik JNA 27.Bojkovski Saša,kapetan JNA 28.Bonđulić Dragan, " " 29.Borčo Nakevo,potporučnik JNA 30.Borić Nikola,kapetan JNA 31.Borodski Nebojša,paravojni četnik 32.Borota Mile,srbočetnik 33.Borovac Dule,Velepromet,srbočetnik 34.Bor5ović Dušan,logorski mučitelj,srbočetnik 35.Borčeta Mirko,potporučnik JNA 36.Brušnjak Pero,poručnik JNA 37.Bukarica Dragan(zvani Žućo)srbočetnik 38.Bukarica Milan,srbočetnik 39.Bulić Miloš (marko),zvani Bulidža.To je bio najmonstruozniji zločinac u bolnici Vukovar, Veleprometu i Ovčari. 40.Bulić Željko,srbočetnik 41.Ciganović Miloš,srbočetnik 42.Ciganović Slobodan, " 43.Ciganović Veljko, " 44.Cvetinović Savo,kapetan JNA 45.Cvetković Aleksandar,major JNA 46.Cvijetičanin Cvijeto,major JNA-Velepromet 47.Cvijetičanin Nikola,srbočetnik-Velepromet 48.Cvijetić Nebojša,vodnik JNA 49.Čaušević Midhad,kapetan bojnog broda JRM 50.Čeh Dragan ,vodnik JNA 51.Čiča Mihajlo,srbočetnik,mučitelj u Veleprometu 52.Čujo Mile,srbočetnik,pričuvni sastav JNA 53.Čuić Slobodan,srbočetnik iz Borova Naselja 54.Ćovanj Slavko,srbočetnik 55.Ćujo Mićo,paravojničetnik 56.Ćuk Zdravko,srbočetnik 57.Ćučković Zoran,srbočetnik iz Borova naselja 58.Dabić Jovan,srbočetnik Vukovar i logorStaičevo 59.Dakić Savo,srbočetnik,Vukovar i svi logori 60.Davidović Đuro,poručnik koverte JRM 61.Dedović Mujo,kapetan JNA 62.Delić Drago,kapetan JNA 63.Delić Mićo,general major JNA 64.Derviš Bajro,JNA 65.Despotović Stevo,srbočetnik 66.Dević Slobodanka,zločinka nad ranjenicima bolnice 67.Dilibarić Milisav,major JNA 68.Dimitrov Cvetan,major JNA 69.Dimitrov Kirćo,kapetan JNA 70.Dimić Savo,Pričuvni sastav JNA,zločinac i mučitelj svih logora 71.Dimovski Dragan,JNA 72.Divljak Jadranko,poručnik JNA 73.Dobrilovgić Vedran,srbočetnik 74.Dokmanović Slavko(Stevan)1949.,srbočetnik 75.Drača Branko(Dušan)1957.,TO SAO 76.Dragaš Bajo,srbočetnik,pričuvni sastav JNA,zločinac i mučitelj u svim logorima 77.Dragosavac Jovan,pričuvni sastav JNA 78.Dragosavac Rade, " " " 79.Dragosavac Saša,zločinac Veleprometa,prič.JNA 80.Đorđević Radoljub,major JNA 81.Đukić Ratko,kapetan fregate JRM 82.Đurić Željko,poručnik JNA 83.Đurišić Duško,pričuvni sastav JNA 84.Faca Michel,srbočetnik 85.Fener Josip,kapetan JNA 86.Filipović Đuro,srbočetnik 87.Filipović Mile, " 88.Filipović Radojica,Poručnik JNA 89.Fot Darko(Ivan)1959.Hrvat,pričuvni sastav JNA, Zločinac sa Veleprometa 90.Fot Siniša,srbočetnik 91.Gavranović Ilija,srbočetnik 92.Gađo Vinko,(zvani Šteko),srbočetnik 93.Gojković Milan(Radovan)zvani Švabo 1946.zločinac Borova Naselja 94.Gojković Slobodan,pričuvni sastav JNA,zločinac iz logora Sremske Mitrovice 95.Grba Jovo,major JNA 96.Grba Slobodan,zastavnik JNA 97.Gročić Radoje,zastavnik JNA 98.Graošević Mikonja,kapetan JNA 99.Halikanović Mehmed,kapetan JNA 100.Hazbija Šaboti,kapetan JNA 101.Hodžić Elvir,potporučnik JNA 102.Hondo Hasan,kapetan JNA 103.Horvat Đorđe,kapetan JNA 104.Hurak Vlatko,kapetan JNA 105.Husnik Ivan(Milan),zvani Iko1961. 106.Ilić Bogdan,vodnik JNA 107.Ilić Đorđe,srbočetnik 108.Ilić Panto,srbočetnik 109.Ilić Slobodan,kapetan JNA 110.Ilić Tomislav,major JNA 111.Ivanov Darko,JNA 112.Ivanov Marijan,JNA 113.Ivanović Boro,potpukovnik JNA 114.Ivanović Milan,srbočetnik 115.Ivković Dušan,JNA 116.Ivković Rade,srbočetnik 117.Janjetović Mirko,pričuva JNA 118.Jakovljević Radivoje(zvaniFrižider), počinjitelj najokrutnijihn zločina 119.Janičijević Nikolaj,srbočetnik 120.Janković Dejan,kapetan JNA 121.Janković Milan,srbočetnik 122.Janković Miličko,kapetan JNA 123.Janković Perica,kapetan JNA 124.Jankulov Janko,major JNA 125.Janjanin Nebojša,srbočetnik,zločini i mučenja nad Hrvatskim gardistima u Vukovaru od 21.do 23. 11.91.god. 126.Jelić Mile,kapetan JNA 127.Jergić Živojin,zločinac i mučitelj iz Veleprometa 128.Jocić Cvijetan(Nikola)1949.Kopaonica(Orašje) Zločinac i mučitelj sa Ovčare. 129.Joka Slobodan,srbočet6nik,zločinac u svim logorima 130.Jokić Željko,zločinac sa Jakobovca 131.Joknić Velibor,kapetan JNA 132.Janjanin Gojko,srbočetnik 133.Janjanin Nebojša,srbočetnik 134.Jovanović Milovan(zvani Đoga),teški zločinac Vukovara i logora Srijemska Mitrovica,posebno okrutan. 135.Jovanović Zoran,pukovnik JNA 136.Jović Milorad,kapetan JNA 137.Jović Saša,vodnik JNA 138.Jukić Jadranko,poručnik JNA 139.Kabaši Sahib,kapetan JNA 140.Kablinović Vojo,kopetan JNA 141.Kačar Dragan,srbočetnik 142.Kalaba,pričuva JNA,posebno okrutan mučitelj u Vukovaru i svim logorima 143.Kalavić Branimir,major JNA 144.Kanas Ištvan,poručnik JNA 145.Kandić Zoran,major JNA 146.Karamana Antun,kapetan JNA 147.Karanović Zoran,kapetan JNA 148.Katalina Mihajlo,(Mićan)1947.pričuva JNA, zločinac sa Veleprometa 149.Katić Momčilo,major JNA 150.Kijanović Radojko,major JNA 151.Kiš Atila,kapetan JNA 152.Knežević Mile(Nikola)1946.policija SAO Krajine,zločini nad Hrvatskim vojnicima u svibnju 1992.god. 153.Koloviž Živko,poručnik JNA 154.Komazec Božo,četnik 155.Korđa Snježana,četnikuša,zločinka Veleprometa 156.Kosić Vladimir,pričuva JNA,zloč.s Veleprometa 157.Košutić Božidar,potpukovnik JNA 158.Kovačević Boro,zločinac 1991.i1992. 159.Kovačević Nikola,kapetan JNA 160.Kovačević Vlado,zvani Fjata,zloč.sVeleprometa 161.Kovović Živko,poručnik JNA 162.Kraguljac Marko,kapetan JNA,počinio zločine u Vukovaru i logoru Staičevo 163.Kraguljac Petar(Pero),zločinac s Veleprometa 164.Kraišnik Dane,kapetan JNA 165.Krivošija Slobodan,prič.JNA,zloč.sVeleprometa 166.Korša Vinko,vodnik JNA 167.Krstić Boro,prič.JNA,zločinac s Veleprometa 168.Krstić Radovan,glavni sudac u prijekom sudu, počinio zločine. 169.Krstić Saša,čet.zločinac iz log.Sr.Mitrovici 170.Krstić Zoran,zastavnik JNA 171.Krtinić Pero,kap.JNA,počinitelj zločina u Veleprometu. 172.Kuručić Branko,počinio zločine u Vukovaru i logoru Sr.Mitrovica 173.Kuprešak Zoran,vodnik JNA 174.Kuzmanović Boro,vojna policija JNA 175.Kuzmić Bogdan,pričuvni sastav JNA,počinitelj zločina u Vukovarskoj bolnici 18.11.1991.god. 176.Lakić Pajo ,č. 177.Lakić Predrag,č. 178.Lakić Željko,srbočetnik,počinio zločine nad zarobljenicima u Vukovaru i Negoslavci 179.Lančanin Goran,pričuva JNA 180.Lunčužanin Goran(Kamenko)1971.č. 181.Lunčužanin Milaqn(Kamenko)zapovjednik četničke postrojbe 182.Lapčević Dragan(Pero),zvani Lapac1958.počinio zločine u Vukovaru,Dalju i logoru Sr.Mitrovica 183.Latinović Boro,srbočetnik,počinio ratne zločine nad hrvatskim policajcima u Borovu Selu 02.05.91.,na Sajmištu 18.11.91.i Ovčari 184.Latinović Đuro(Miloš)1964. iz CazinaBiH, četnik 185.Lazarovski Ljupčo, kapetan JNA 186.Lelović Ljubinko, kapetan JNA 187.Leskovac Žarko, kapetan JNA, zločini u VU i Sr.Mitrovici 188.Loić Ranko,poručnik JNA 189.Lovčerić Ranko,vodnik JNA 190.Lovrić Ljubo,poručnik JNA 191.Lovrić Milan(Mile)1949.iz Rakovice,srbočetnik 192.Lukić Goran,počinio zločine u Vojarni Vukovar 193.Lukić Milenko,major JNA 194.Lukić Milenko,kap. JNA,zapovjednik topništva 195.Lukić Njegomir,JNA,zločinac s Veleprometa 196.Luković Aleksandar,kapetan JNA 197.Ljepojević Slavko,kapetan JNA 198.Lješković Obren,poručnik JNA 199.Ljubišić Mirko,srbočetnik,zloč.s Veleprometa 200.Macura Marko,pričuva JNA,počinio zločine u Vukovaru i Sr. Mitrovici 201.Macura Slavko, pričuva JNA. 202.Macut Đorđe, paravojni četnik, počinio zločine u Vukovaru i logorima: Staičevo, Srijemska Mitrovica i Niš. 203.Majher Stevo, pukovnik JNA. 204.Mandić Božo, srbočetnik. 205.Mandić Čedo, srbočetnik. 206.Marinković Mileta, kapetan fregate JRM. 207.Marković Milan, JNA, teški zločinac u : Vukovaru, Staičevu, Sr.Mitrovici i Nišu. 209.Marković Novica, kapetan JNA. 210.Marković Bojan, poručnik bojnog broda JRM. 211.Marković Života, potpukovnik JNA. 212.Matić Zoran, potporučnik JNA. 213.Mešić Suad, kapetan JNA. 214.Miatović Stanko, kapetan JNA. 215.Mioković Dragan, Pričuva JNA, zločinac sa Veleprometa. 216.Mikloš Janoš, potpukovnik JNA. 217.Miličević Dragoljub, pričuva JNA. 218.Miličević Ljuban, pričuva JNA. 219.Miličevič Milić, pričuva JNA. 220.Milošević Miloje, potpukovnik JNA. 221.Miljanović Bogdan, srbočetnik. 222.Miljanović Dragan, kapetan JNA. 223.Miljanović Nedeljko,pričuva JNA. 224.Miljanović Pero, srbočetnik. 225.Mirica Aziz, major JNA. 226.Mirosavljević Tihomir, zvani Tiho,srbočetnik. 227.Mitev Manojlo, major JNA. 228.Mitrović Vlado, major JNA. 229.Miščević Stevo, (majka Tea) 1935. , srbočetnik. 230.Mišić Đorđe, paravojni srbočetnik, zločinac sa Veleprometa. 231.Mišić Vojin, srbočetnik. 232.Mjedenjak Nikica, poručnik JNA. 233.Mladenović Dejan, potporučnik JNA. 234.Mrčela Tomislav, major JNA. 235Mrkšić Mile (Dragan) 1947. JNA. 236.Mudri Želimir, kap. I. kl. JNA, zločinac Vukovara i logora Sr.Mitrovice . 237.Muratović Safet, kapetan JNA. 238.Naglić Željko (Jozo) 1962. ,Hrvat , JNA. 239.Nedeljković Sreto, pričuva JNA. 240.Nedić Jovan, pričuva JNA. 241.Nestorović Slavoljub, potpukovnik JNA. 242.Nikolić Savo, potpukovnik JNA. 243.Nikšić Nikola, kapetan JNA. 244.Nišević Mladen, kapetan JNA. 245.Novaković Borivoj, poručnik JNA. 246.Novković Mirko, zvani Čapalo, četnički vojvoda počinitelj teških zločina u Veleprometu. 247. Novoselac Jovica, iz paravojne skupine. 248.Novović Branko, vodnik JNA. 249.Osmanović Edin, kapetan JNA. 250.Paić Marko, srbočetnik, počinitelj zločina u Vukovaru i Sr.Mitrovici. 251.Palibrka Dalibor , poručnik JNA. 252.Panić Radoslav, general-pukovnik JNA. 253.Paprić Stamenko, srbočetnik, činio zločine od 1991.-1994. god. 254.Pantić Stevo, paravojne grupe, posebno okrutan mučitelj, počinio ratne zločine nad Hrvatima u Borovu Naselju, i logorima: Begejci , Staičevo, Sr. Mitrovica od 21.11.91. do 22.05.92. 255.Paprić Milan, (Đuro)1953.,milicija SAO S. 256.Pavić Goran, paravojne grupe. 257.Pavković Mile, (Miloš) 1940. ,milicija SAO K. 258.Pavlović Goran,paravojne grupe, zločinac iz Sr.Mitrovice. 259.Pavlović Milutin, major JNA. 260.Pejčić Nedeljko, Kapetan JNA. 261.Pejić Ljubomir, potpukovnik JNA. 262.Penčarski Vlado, pričuva JNA, zločinac sa Veleprometa. 263.Petrinjac Predrag, pričuva JNA, zločinac sa Veleprometa. 264.Petrović Milorad, paravojne grupe, zločinac iz logora: Staičevo, Sr.Mitrovica i Niš. 265.Petrović Srečko , srbočetnik. 266.Petrović Veselin, pričuva JNA, zločinac iz logora: Staičevo,Sr.Mitrovica i Niš. 267.Petruševski Blagio, kapetan JNA. 268.Peša Stevan, paravojne grupe, zločinac u Borovu Naselju. 269.Pilipović Đuro, pričuva JNA. 270.Pjević Lazo, pričuva JNA. 271.Plavšić Mile, potpukovnik JNA. 272.Popara Gojko, poručnik JNA. 273.Popović Biljana, paravojne grupe, zločinka sa Veleprometa. 274.Popović Cvijo, kapetan JNA. 275.Popović ? , liječnik iz Vukovarske bolnice. 276.Popović Gojko, pričuva JNA, zločinac sa Veleprometa. 277.Popović Nikola, paravojne grupe. 278.Popović Rade, pričuva JNA. 279.Popović Smiljka, civilna zločinka sa Veleprometa. 280.Pošpiš Milan, paravojne grupe, u kući mu je boravio Vojislav Šešelj(onaj sada u Hagu). 281.Predojević Milan, načelnik VP JNA, počinio zločine u Vukovaru i Slankamenu. 282.Puzavac Mile, potpukovnik JNA. 283.Račić Hamdija, poručnik JNA. 284.Radić Miroslav, kapetan JNA, zapovijedao paravojnim jedinicama 'Arkanovci' i 'Šešeljevci' . 285.Radivoje(Milan),zvani Gurgula, paravojne grupe, počinio zločine u Borovu Selu i Tenji. 286.Radović Savo, srbočetnik. 287.Radović Dragan, ' . 288.Radović Josif , ' . 289.Radović Marijan , ' . 290.Radović Savo, ' . 291.Radović Svetislav, ' . 292.Radović Zoran, ' . 293.Raić Slobodan, ' . 294.Raišić Dragan, ' . 295.Raišić Đorđe, ' . 296.Raišić Pero, ' . 297.Rajković Radovan, ' . 298.Ražnjatović Željko(Veljko) 17.04.52. (zvani Arkan) 299.Reljina Vladimir, srbočetnik. 300.Ristić Milivoj, srbočetnik 301.Rkman Đuro. 302.Rodić Branko. 303.Rodić Ranko. 304.Roknić Ranko. 305.Rokvić Mišo. 306.SamarđijaMilan. 307.Samarđija Simo. 308.Savić Duška. 309.Savić Ivanka (Jovan) 1926.civil. 310.Savić Lazo. 311.Savić Miljenko. 312.Savić Zoran. 313.Savković Zoran. 314.Siljanovski Dragan. 315.Simeunović Zoran. 316.Simonovski Cane. 317.Simonovski Stojan. 318.Skundžić Mile. 319.Smiljanić Čedo. 320.Smiljanić Mirko. 321.Smiljanić Ostoja. 322.Sodar Đorđe. 323.Sopka Mihajlo. 324.Srbulović Zlatomir. 325.Srdić Nikola. 326.Sremac Slavoljub, odvjetnik koji je u logorima pisao optužnice logorašima i slao ih na Suđenje u Beograd. 327Stamenović zoran. 328.Stanković Inga (Mirko). 329.Stanković Jezdimir. 330.Stankopvić Lazo. 331.Stanković Mirko. 332.Stanković Zoran (Mirko) zvani Kesega, pored ostalog je izdvajao ljude za ubijanje u hangaru III. na Veleprometu.. 333.Stefanović, zvani Miki. 334.Stefanović Zlatan, zvani Patak. 335.Stević Bor5ivoje. 336.Stiščević Radoslav. 337.Stišović Milinko. 338.Stojadinović Miodrag. 339.Stojanović Branko. 340.Stojanović Đoko. 341.Stojanović Milovan. 342.Stojanović Mirko. 343.Sudar Mićo. 344.Sušić Jovan. 345.Sušić Radoš. 346.Šabović Esad. 347.Šegrt Mirko. 348.Šerbić Stanimir. 349.Šišljagić Marko. 350.Šljivanćčanin Veselin 351.Šošić Krsto. 352.Štrbac Željko. 353.Šučula Mladen. 354.Šušić Željko. 355.Šušljik Aleksa. 356.Sušljik Dragan. 357.Tadić Novo. 358.Taso Enes. 359.Tekić Stevan. 360.Tešić Borivoje. 361.Tešićš Ranko. 362.Todić Željko. 363.Tomašević Čedomir. 364.Tomić Nada (Dušan) 27.08.55. 365.Torbica Milan. 366.Trifunovi8ć Aleksandar. 367.Trifunović Dušan. 368.Turk Ivica. 369.Turkalo Milan. 370.Uvodić Duško. 371.Uzelac Nikola. 372.Vrga Vlado. 373.Veselek Slavko. 374.Vasić Čedomir. 375.Vatraljev Milorad. 376.Velebit Petar. 377.Vidović Miodrag. 378.Vijug Slavko. 379.Vinčetić Milomir. 380.Vitrovitičan Ranko. 381.Vitas Slobodan. 382.Vladisavljević Saša. 383.Vladisavljević Stevan. 384.Vlaškalić Đorđe. 385.Vojnović Mirko. 386.Vojnović Nediljko. 387.Vojnović Nikola. 388.Vojnović Slobodan. 389.Vorkapić Predrag. 390.Vorkapić Rajko. 391.Vorkapić Ranko. 392.Vračar Mile. 393.Vračarić Zdravko. 394.Vračarić Željko. 395.Vučić Milorad. 396.Vuković Drago. 397.Vujanović Danilo. 398.Vujanović Stanko. 399.Vujović Miroljub. 400.Vukašin Branko. 401.Vuković Stanko. 402.Vuković Šime. 403.Zavisić Dane. 404.Zdjelar Dujo. 405.Zdrnja Milovan. 406.Zekanović Dušan. 407.Zekanović Goran. 408.Zirojević Zoran 409.Zlatar Miro. 410.Zlatar Vujo. 411.Zorić Dušan. 412.Zorić Stevan. 413.Zukanović Duško. 414.Ždraljević Božidar. 415.Žigić Dušan. 416.Žigić Nenad. 417.Žikić Hranislav. 418.Žubrecki Atila. 419.Žunjić Rade. Lika 1.Grba Jovo iz Međaša. 2.Đaković Jovan(Ilija)14.01.41. 3.Dugandžija Jovan(Dušan)06.04.29. 4.Manojlović Jovo(Nikola)21.01.55. 5.Radaković Jovo(Miloša) 20.01.32. 6.Šorak Jovo(Mane)07.08.50. 7.Tatalović Jovo(Savo)07.10.58. 8.Životić Jovan(Dragan)01.09.59. Ratni zločinci sela Dalj: 1.Adić Veso. 2.Batranović Sreto. 3.Borojević Milan. 4.Borojević Jovan. 5.Čalošević Dana (muž Dragoljub). 6.Čalošević Smilja, profesor. 7.Čalošević Đorđe3 (50). 8.Čurčić Jovan. 9.Čizmić Željko (57). 10.Damjanović Milan (44). 11.Sreto Mesar. 12.Denčić Vlastimir (61),Anton. 13. Dobrić Božidar (34),Nikola. 14.Dokić Dejan (73), Veselin. 15.Dragić Mladen (42), Stevo. 16.Dragić Nenad. 17.Dragić Stevan (Briga). 18.Đurić Pero (67), Milan. 19.Gajsović Branko. 20.Glodić Stevan. 21.Gavrilović Vaso (34), Stevan, profesor, predsjednik SDS. 22.Kajganić Pantelija. 23.Ilinčić Sreto. 24.Kecman Zoran (57), Stevo,iz Erduta. 25.Klaić Đorđe (34), Vaso, pljačkaš. 26.Lalić Đorđe. 27.Lalić Nikola. 28.LončarevićMilorad (54), Marko. 29.Mihajlović Boro (59), Vaso. 30.Milinković Borivoje (55),Ilija. 31.Milinković Georgije (49), Ilija. 32.Milinković Jovan (46), Ilija. 33.Kikanović Đorđe. 34.Lastavica Stevica. 35.Lončarević Marko. 36.Maqrkić Vladimir. 37.Mioković Lazo. 38.Milinković Đorđe. 39.Noda Jovan. 40.Novaković Mirjana , profesorica. 41.Ocić Časlav (45) ,Jovan iz Beograda. 42.Ocić Đorđe (Jovan). 43.Ocić Ozren (49). 44.Peciković Vladimir. 45.Prodanović Đuro. 46.Petrović Stevan. 47.Petrović Tihomir. 48.Prača Veso (55) , Milenko. 49.Puvača Bato. 50.Radovanović Borivoj. Radonjić Ljuba,profesorica. 51.Stojković Stanko (36) , Stevan. 52.Stričević Milorad (40), Dimitrije. 53.Trbić Nikola. 54.Trbić Dragoljub. 55.Utvić Ilija (44) , Lazar. 56.Vučinović Dragoljub. 57.Važić Đorđe (539 , Nikola. 58.Veljić Rajko. 59.Vidić Lazar (41) , Jovan. 60.Zarić Branislav. 61.Zelić Branislav (42), Slobodan. 62.Nedeeljko Pejić. 63.Marko Pejić (poginuo). 64.Savo Vilus. 65.Noda Jovan, mesar, vođa bande. 66.Bili Jovan, veterinar iz Osijeka (koljač) . 67.Nikola Lalić, vlasnik mesnice. 68.Đorđe Lalić, vlasnik mesnice. Imena zločinaca,bandita, lopova, srbočetnika iz sela Berak: 1.Kvočka Žarko. 2.Macut Slobodan. 3.Martić Branko,zvani Pampur. 4.Đuro Krošnjar. 5.Dušan Janjanin. 6.Mile Janjanin. 7.Mirko Čanađija. 8.Mile Rušnov,zvani Vape. 9.Milorad Momić. 10.Živko Momić. 11.Ilija Vučetić. 12.Raqnko Mirilović. 13.Ilija mirilović. 14.Jovan Rkman,mlađi. 15.Nikola Vorkapić. 16.Mirko Vorkapić. 17.Đuro Dejanović. 18.Mihailo Eror. 19.Gojko Eror. 20.Živko Rakinić. 21.Veselin Rakinić. 22.Gojko Tepšić. 23.Marko Radulović. 24.Petar Kovačević,Pero. 25.Željko Perenčević. 26.Đuro Mutić. 27.Ilija Kovačević. 28.Veljko Grčić. 29.Ljubomir Martić. 30.Radoslav Jovanović. 31.Milislav Jovanović. 32.Rajko Asađan. 33.Macura Nenad. 34.Macura (Nenadov brat) 35.Slobodan Vučetić. 36.Milan Kovačević. 37.Đuro Krošnjar. 38.Željko Grubješić. 39.Neđo Bučan. 40.Dušan Poštić. 41.Petar Đukić. 42.Tihomir Pavković. 43.Đuro Kljaić. 44.Dane Đukić. 45.Stefan Pe3nčarski. 46.Jovo Radeka. 47.Eva Radeka. 48.Sreten Katić. 49.Vuletić Đorđe,zvani Đoko. 50.Mirko Čanađija. Imena zločinaca iz sela Lovas : 1.Devetak Ljuban, glavni vođa zločinaca. 2.Devčić Milan, milicajac isto jedan od glavnih vođa. 3.Željko Brajković , zvani Kinez. 4.Željko Krnjaić. 5.Ilija Kresojević. 6.Obrad Tepavac. 7.Vorkapić Milorad. 8.Vorkapić Milan. 9.Trnda Milan. 10.Milenko Rudić. 11.Milan Radojčić. 12.Mirko Rudić. 13.Milorad Radojčić. 14.Zoran tepavac. 15.Radovan Tepavac. 16.Duško Grković. OPTUZENICI ZA RATNE ZLOČINE U VUKOVARU: Milan Stanković (1963.), Živan Ćirić (1938.), Joakim Bučko (1942.), Slobodan Mišljenović (1940.), Jaroslav Mudri (1969.), Zdenko Magoč (1964.), Dušan Mišljenović (1949.), Darko Hudak (1974.) Saša Hudak (1969.) (koji se brane sa slobode uz izrečene mjere opreza - zabranu napuštanja boravišta i privremeno oduzimanje putnih isprava.) Preostali optuženici: prvooptuženi Jugoslav Mišljenović (1968.), Dušan Stanković (1969.), Petar Lenđer (1957.), Zdravko Simić (1956.), Mirko Ždinjak (1964.), Dragan Ćirić (1969.), Milan Bojanić (1959.), Dragica Anđelić (1955.), Aleksandar Anđelić (1946.), Nikola Vlajnić (1970.), Zlatan Nikolić (1955.), Jovo Cico(a)(1962.), Đuro Krošnjar (1958.), Ljubica Anđelić (1955.), Čedo Stanković (1936.), Stanislav Simić (1970.), Srđan Anđelić (1974.) Janko Ljikara (1965.) BOROVČANIN, Ljubomir (ime oca Milorad) Datum rođenja: 27.02.60.Han Pijesak Nadimak: Ljubiša BOROVNICA,Goran (ime oca: Mladen) Datum rođenja: 15.08.65.Kozarac, opština Prijedor Nadimak: nepoznat ĐORĐEVIĆ,Vlastimir Rođen: 1948., Koznica, opština Vladičin Han Nadimak: Rođa HADŽIĆ, Goran (ime oca: Branko) Datum rođenja: 07.09.58., Vinkovci, Croatia Nalog izdat: 04.06.04. Nadimak: nepoznat JANKOVIĆ,Gojko (ime oca: Danilo) Datum rođenja: 31.10.54.Trbušče, opština Foča Nadimak: Hadžija KARADŽIĆ,Radovan (ime oca: Vuk) Datum rođenja: 19.06.45.Petnjica Nadimak: Raša LAZAREVIĆ,Vladimir Datum rođenja: 23.03.49.Grnčar Nadimak: nepoznat LUKIĆ,Milan (ime oca: Mile) Datum rođenja: 06.09.67.Rujište, opština Višegrad Nadimak: nepoznat LUKIĆ,Sredoje (ime oca: Đorđe) Datum rođenja: 05.04.61.Rujište, opština Višegrad Nadimak: nepoznat LUKIĆ,Sreten Datum rođenja: 28.03.55.Višegrad, Bosna i Hercegovina Nadimak: nepoznat MLADIĆ, Ratko (ime oca: Neđo) Datum rođenja:12.03.42.Božanovići Nadimak: nepoznat NIKOLIĆ,Drago (ime oca: Predrag) Datum rođenja: 09.11.57.Brana Bačić, Bratunac Nadimak: nepoznat PANDUREVIĆ,Vinko (ime oca: Jovan) Datum rođenja: 25.06.59.Jasik, opština Sokolac Nadimak: nepoznat PAVKOVIĆ,Nebojša (ime oca: Dragoslav) Datum rođenja: 10.04.46., Senjski Rudnik, Srbija i Crna Gora Nadimak: nepoznat POPOVIĆ,Vujadin (ime oca: Vićentije) Datum rođenja: 14.03.57., Popovići, Šekovići Nadimak: nepoznat TODOVIĆ,Savo (ime oca: Vladimir) Datum rođenja: 11.12.52., Rijeka, opština Foča Nadimak: nepoznat ZELENOVIĆ,Dragan (ime oca: Bogdan) Datum rođenja: 12.02.61., Foča Nadimak: Zelja, Zeleni ŽUPLJANIN,Stojan (ime oca:Aleksandar) Datum rođenja: 22.09.51.Maslovare, Kotor Varoš Nadimak: nepoznat Logor Velepromet-Vukovar U ovom konc.logoru je cca 800 zatočenika, a nestalo je cca 1200. Logor je otvoren polovinom 9. mjeseca 1991., a zatvoren u 3. mjesecu 1992. Zapovjednik logora: M. Cvjetičanin Poznata imena mučitelja u logoru 1.Cvjetičanin Milovan - Komadant Logora 2.Bekić Vladimir 3.Jovica Radan - Jedan Od komadanata 4.Čedomir Sučević - Braco 5.Radivoj Jakovljević - Frižider 6.Inka Stanković 7.Milan Skendžić - Mićo 8.Mihajlo Katalina - Pahulj 9.M. Držajić 10.Nenad Žigić - Komadant 11.Dr, Milorad Marić 12.Zorić 13.Stanislav Avramović 14.Lazo Stanković 15.Jezdimir Stanković 16.Ilija Vojnović 17.Đoko Klipa 18.Bogdan Klipa 19.Zorica Eseš 20.Željko Karan 21.Boro Krstić 22.Boro Latinović 23.Rajko Latinović 24.Vladimir Mitrović 25.Slobodan Tišov 26.Đuka Kradijan 27.Ljubiša Stojanović - Ispitivać 28.Igor Jovanović 29.Đorđe Jovanović 30.Drago Crnogorac 31.Đuro Gvojić 32.Vlado Kovačević 33.Krsto Pavlović 34.Milica Gvojić 35.Krsto Pavlović 36.Đorđe Rajšić 37.Ivnka Savić 38.Mirko Stanković 39.Miloš Vojnović 40.Jovica Vojvodić 41.Dane Vojvodić 42.Miroslav Keravica 43.Dane Kovčin 44.Milan Milić - Komadant To 45.Vojnović Dragan 46.Vojnović Dragoljub 47. Dragan Jagetić 48. Branko Bingulac"

Nema komentara:

Objavi komentar