ponedjeljak, 26. kolovoza 2013.

HRVATI TRINAESTO DAVIDOVO PLEME :CARSTVO HAZARA


USPON
1
U vrijeme kada je Karlo Veliki bio krunisani car Zapada,
istočnim granicama Europe, između Kavkaza i Volge, upravljala je židovska država, poznata kao Hazarska carstvo, "Na vrhuncu svoje moći, od sedmog do desetog stoljeća ne, ovo je carstvo imalo značajnu ulogu u oblikovanju sudbine srednjovjekovne, a samim tim i suvremene Europe. Bizantski car i povjesničar, Konstantin Porfirogenet (913-959) bio je toga svjestan kada je u raspravi o dvorskom protokolu  zabilježio da su pisma slata papi u Rim, kao i ona upućena caru Zapada, nosila zlatni pečat vrijedan dva solida, dok je poruke hazarskom kralju krasio pečat od tri solida. To nije bilo ulagivanje, već Realpolitik. "U razdoblju kojim se bavimo", lisao je Bari, "vjerojatno je u pogledu vanjske politike Carstva hazarski kan bio samo nešto manjeg značaja nego Karlo Veliki i njegovi nasljednici. "Zemlja Hazara, naroda turskog podrijetla, zauzimala je ključni strateški položaj na prolazu od vitalne važnosti koji se nalazio između Crnog i Kaspijskog mora, na mjestu gdje su se sučeljavale velike istočne sile toga vremena. Predstavljala je tampon-zonu koja je štitila Vizantiju od napada gramzivih barbarskih plemena iz sjevernih stepa - Bugara, Mađara, Pečenjega i drugih, a kasnije i Vikinga i Rusa. Ali sa stanovišta bizantske diplomacije i europske povijesti podjednaka je, ako ne i još značajnija, činjenica da je hazarska vojska uspješno zaustavila arapsku lavinu u njezinim ranim, najra-menio je stranu i pridružio se Hazarima. obeshrabrene bizantske trupe, pogazivši zakletvu na vjernost datu Justinijanu, proglasile su Vardan za cara po imenu filipikama.
Ali pošto je filipikama bio u rukama Hazara, pobunjenici su Kaganu morali platiti bogat otkup za svog novog cara. kada se pobunjena vojska vratila u Carigrad, Justinijan i njegov sin su smaknuti, a filipikama, slavljen kao osloboditelj, sjeo je na prijestolje. S kojeg će ga, nekoliko godina kasnije, svrgnuti i oslijepiti. Ova surova priča pokazuje koliko su u to doba Hazari
utjecali na sudbinu Istočnog Rimskog Carstva, neovisno od uloge koju su imali braneći kavkasko uporište od muslimana. Vardan-filipikama bio je car kojeg su proizveli Hazari, a Justinijanovu vladavinu terora okončao je njegov šurjak, hazarski kagan. da citiramo Danlop: "Nije pretjerivanje kada se kaže da je u to vrijeme kagan praktično mogao Grčkoj imperiji da novog vladara. "
Sa kronološke točke gledišta, sljedeći događaj trebalo bi biti preobraćenje Hazara u judaizam, oko 740. godine. Ali da bi ovaj značajan događaj mogao biti sagledan u pravoj svjetlosti, potrebno je imati bar grubu predodžbu o navikama, običajima i svakodnevnom životu Hazara prije preobraćenja. Nažalost, o tome nema živopisnih izvještaja očevidaca, kao što je bio Priskusov opis Atilinog dvora. Raspolažemo samo kazivanjima iz druge ruke i kompilacijama bizantskih i arapskih kroničara koje su prilično grube i nepotpune - sem u dva izuzetka Prvi je pismo koje je, tobož, napisao hazarski car o kojem će više riječi biti u drugom poglavlju. Drugi je putopis Ibn Fadlan, pronicljivog arapskog putnika koji je, poput Priskusa, bio član diplomatske misije koja je s jednog civiliziranog dvora upućena barbarima sa sjevera Taj dvor bio je dvor kalifa al Muktadira, a diplomatska je misija iz Bagdada, kroz Perziju i Buharu, putovala u zemlju Bugara s Volge. Zvanični povod za ovu pompeznu ekspediciju bio je poziv bugarskog kralja koji je kalifa molio (a) da mu pošalje učitelje vjere kako bi svoj narod obratio u islam i (b) da mu izgradi utvrđenje zahvaljujući kojem će moći suprotstaviti svom vrhovnom gospodaru, kralju Hazara. Taj poziv - bez sumnje dogovoren
prethodnim diplomatskim kontaktima - bio je prilika i da se, propovijedanjem Kurana i velikim bakšiš u zlatu, odobrovolje i pridobiju razna turska plemena koja su živjela na teritorijama kroz koje je misija trebala prođe. Ovako počinje kazivanje našeg putnika: ' "Ovo je knjiga Ahmada ibn-Fadlan ibn-al-Abasa, ibnRašida, 'ibn-Hamada, dužnosnika u službi (generala) Muhameda ibn-Sulajman, veleposlanika (kalifovog) al Muktadirovog, upućenog kralju Bugara, u kojoj on pripovijeda o onome što je vidio u zemlji Turaka, Hazara, Rusa, Bugara, Baškira i drugih, o njihovim različitim vjerama, o istorijama njihovih kraljeva i njihovom ponašanju u mnogim područjima života.
Pismo kralja Bugara stiglo je do zapovjednika pravovernih, al Muktadira. U njemu je kralj molio kalifa da mu pošalje nekoga tko će ga uputiti u vjeru, upoznati ga sa zakonima iolama i izgraditi mu camiju i propovjedaonicu kako bi mogao ispuniti svoju misiju, preobraćenje naroda diljem svoje zemlje. Također, preklinjao je kalifa da mu izgradi tvrđavu koja će ga braniti od neprijateljskih kraljeva. "Sve što je kralj zatražio, kalif je odobrio. Ja sam bio izabran da kralju pročitam kalifovu porukom, da mu predam kalifa poklone i da nadgledam rad učitelja i tumača zakona ... (Slijede neki detalji o financiranju misije i imena sudionika.) I tako smo krenuli, u četvrtak 0,11 Safara godine 309 (21.lipanj 921) iz Grada Mira (Bagdad, prijestolnica Kalifata). "Sljedeći citati zasnovani su na tekstu koji je s arapskog na njemački preveden Zeki Validi Togan i engleskom prijevodu izvoda kojn su
načinili Blake i Fry. Oba su prijevoda parafrazirana radn bol, eg
razumijevanja. "Kako pokazuju kasniji pasusi, od cara Hazara. Datum ove ekspedicije, kako se zapaža, mnogo je kasniji nego događaji opisani u prethodnom dijelu. Ali što se tiče običaja i ustrojstva hazarskih poganskih susjeda, to vjerojatno ne mijenja puno na stvari. Ma koliko letimičan bio uvid u život nomadskih plemena, stječemo bar neku predstavu o tome kakav je mogao biti život Hazara tijekom tog ranijeg razdoblja - prije obraćenja - dok su bili poklonici oblika šamanizma, sličnog onome koji su njihovi susjedi još uvijek slijedili u vrijeme Ibn Fadlan. Putovanje je teklo sporo i nezanimljivo sve dok misija nije dospjela do Hvarizma, granične pokrajine Kalifata, južno od Aralskog mora. Guverner te pokrajine pokušao je zaustaviti daljnje kretanje misije, tvrdeći da između njegove zemlje i kraljevine Bugara živi na tisuće nevjerničkih plemena koja će ih zasigurno poubijati. U stvari, njegov pokušaj da zanemari kalifovo korisnički da propusti misiju, bio je možda motiviran nečim drugim: shvatio je da je misija neizravno uperena protiv
Hazara s kojima je održavao uspješne trgovinske i prijateljske odnose. Na kraju je, međutim, morao popustiti i dozvoli misiji produžiti put Gurganja na ušću AmuDarije. Tu su, zbog žestoke hladnoće, kojoj mnogi arapski putnici pridaju veliku važnost u svojim Pripovijedanje, ostali da prezime tri mjeseca:
"Rijeka je bila zaleđena tri mjeseca, a mi smo promatrali okolinu i pomišljali da se pred nama otvaraju kapije ledenog pakla. Vidio sam da su zbog zime pijace i ulice bile sasvim puste ... Jednom, kada sam vraćajući se iz kupatila stigao kući, primijetio sam da mi se brada zamrznula u grudvu leda i morao sam je otkrave pored vatre. Nekoliko dana proveo sam u kući koja se nalazila unutar druge kuće (skup kuća?) iu kojoj je bio razapet turski
čojani šator. Ležao sam u šatoru, umotan u odjeću i krzna, ali i pored toga obrazi su mi se često ledili na jastuku ... " Sredinom je veljače ojužilo. Misija se pridružila moćnom karavanu od 5.000 ljudi i 3.000 teglećih životinja kako bi prešla sjeverne stepe, pa je nabavila i potrebne zalihe: kamile, čamce od devine kože za prelazak
rijeka, kruh, proso i začinjeno meso za tri mjeseca. domoroci su
ih upozorili na još strašnije hladnoće na sjeveru i posavjetovali ih
kakvu odjeću da odjenu: "Tako je svako od nas obukao kurtak (potkošulja), preko njega vuneni kaftan, onda buslin (kaput postavljen krznom), pa burku (krzneni kaput) i krzneiu kapu ispod koje su nam virile samo oči, običan par donjih gaća, zatim jedan par postavljenih, pa preko toga hlače, kućne papuče od kajmuta (gruba koža), a preko n> ih čizme. I kada bi netko od naš uzjahao devu, nije više bio u stanju ni da se pomakne od tolike odjeće. "Iban Fadlan, Arapinu istančanog ukusa, nisu se dopali ni klima, a ni narod Hvarizma:" U pogledu jezika i konstitucije, najodvratniji su od svih ljudi. jezik im liči na kreštanje čvorka. na dan puta nalazi se naselje po imenu Ardkva čiji se stanovnici zovu Kardali - njihov jezik zvuči baš kao kreketanje žaba. "Krenuli su 3. ožujka i zastali da prenoće u karavansaraju zvanom Zamgan - kapiji teritorija Turaka Oguza. Od tog mjesta pa nadalje, misija se kretala tuđom zemljom "povjerivši svoju sudbinu svemoćnom i uzvišenom Bogu ". Tijekom jedne od čestih snježnih oluja, Ibn Fadlan je jahao pored jednog Turčina koji se žalio: "Što to Gospodar želi od nas? ubija nas hladnoćom. Kad bismo samo znali šta je to što želi, dali bismo mu. "Ibn Fadlan mu je rekao:" Sve što želi jest da vi ljudi kažete: Nema Boga do Alaha "Turčin se nasmije:" Kad bismo znali da je tako, rekli bismo. "Mnogo je još sličnih zgoda o kojima pripovijeda Ibn Fadlan, ne uvažavajući nimalo slobodu duha koju odražavaju. Izaslanik bagdadskog dvora nije umeo da cijeni ni to što pripadnici nomadskih plemena u suštini preziru vlast. Sljedeća epizoda također se odigrala u zemlji moćnih Turaka Oguza koji su Hazarima plaćali danak i, prema nekim izvorima s njima bili u bliskoj vezi:"Sljedećeg jyipa susreo 'nas je jedan Turčin Bio je
ružno građen, aljkavog izglsda, ogavnog ponašanja, prostak po prirodi. Kretali smo se kroz kišu koja je pljuštala. Onda je rekao: 'Stoj.' Cso Karavaeva od 3.000 životinja i 5000 ljudi se zaustavio. Rska je: 'Nitko živi ne može dalje.' Stali smo povinujući se njegovom naređenju. ' Tada smo mu rekli: 'Mi smo prijatelji Kudarkina (Potkralj).' Počeo se smijati: 'Tko je to Kudarkin? Serem mu se na bradu. ' Dodao je: 'Hleba.' Dao sam mu nekoliko vekni kruha. Uzeo ih je i rekao: 'Nastavite put. Sažalio sam se na vas '. "Demokratski metodi koje su Oguza primjenjivali u donošenju
odluka još više su zaprepastili predstavnika teokracije, koja slijepo
poštuje vlast: "Oni su nomadi, a šatori su im od čoje. Zadržavaju se na jednom mjestu neko vrijeme, a onda idu dalje. Njihovi šatori su, po običaju nomada, posvud razasuti. Premda vode težak život, ponašaju se poput magaraca koji su se izgubili. Nemaju vjere koja bi ih povezivala s bogom, niti se rukovode razumom. Ničemu se ne klanjaju. Umjesto toga, svoje poglavare zovu gospodarima. Kada neki od njih traži savjet svoga poglavara, pita: 'O gospodaru, što učiniti s ovim ili onim?' O tijeku akcije koju će poduzeti odlučuju savjetujući se međusobno, ali iako su neku mjeru usvojili i spremni su da je sprovedu, čak i najbjedniji i najniži među njima može je ospori. "Pravila seksualnog ponašanja Oguza i drugih plemena bila su neobična mješavina liberalizma i divljaštva: "Njihove žene ne nose zarove ni pred svojim ljudima ni pred tuđincima, niti bilo koji dio svoga tijela pokrivaju pred svijetom. Jednog dana došli smo u kuću nekog Oguza i posjedali unaokolo. Bila je tu i njegova žena. Dok smo razgovarali, žena je razotkrila intimne dijelove tijela i počela da se češe. Svi smo to vidjeli. Pokrili smo osobe i rekli: Tospode, oprosti mi. ' Muž se nasmsjao i rekao tumaču: 'Objasni im da se pred njima otkrila ka-* Očito, vođe ovog velikog karavana morale su, po svaku cijenu, izbjeći sukob s plemenom Oguza. 
ko bi mogli vidjeti i da se obuzdaju, jer je ne mogu
dobiti. To je bolje nego da je sve pokriveno, a ipak dostupno. '
Preljuba im je strana pa, ipak, ako otkriju da je netko preljubnik,
raopolute ga. To čine tako što primaknu grane dva drveta,
privežu ga za njih, a onda ih puste, pa vezani čovjek biva
rastrgnut. "Ne kaže da li su na isti način kažnjavane i zabludjele žene. Kasnije, kada govori o Bugarima s Volge, opisuje još jedan podjednako divlji metoda raspolućivanje preljubnika primjenjivan i na muškarce i na žene. Ipak, primjećuje sa zaprepaštenjem, Bugari oba spola , kupaju se goli u rijekama i ne stide se svojih nagih tijela, kao ni Oguz. Što se tiče homoseksualnosti - koja je u arapskim zemljama sama po sebi razumljiva - Ibn Fadlan kaže da je Turci smatraju užasnim grijehom ". Ali u jedinoj zgodi koju kazuje kako bi potkrijepio svoju tvrdnju, zavodnik "golobradog momka" izvukao se uz kaznu od 400 ovaca. Naviknut na raskošna bagdadska kupatila, naš putnik nikako nije mogao prijeći preko prljavštine Turaka. "Oguz se ne peru ni poslije velike , ni poslije male nužde, niti se kupaju poslije izbacivanja sjemene tekućine, a ni u drugim prilikama Odbijaju bilo kakvu vezu s vodom, naročito zimi ... " Kada je vrhovni zapovjednik Oguza skinuo svoj skupocjeni ogrtač od brokata da bi obukao novi, koji mu je misija poklonila, primijetili su da mu je donje rublje "izjedeno od prljavštine, jer njihov je običaj da dio odjeće koji nose uz tijelo, ne skidaju sve dok se ne raspadne". Drugo tursko pleme, Bakširi, "brije brade i jede vaši. Nalaze ih u naborima svog donjeg rublja i krckaju zubima ". Jednom prilikom, dok je Ibn Fadlan promatrao nekog Baškira kako to čini, ovaj je primijetio: "Izvrsne su". Sve u svemu, slika nije privlačna. probirljiva putnik gajio je prema barbarima dubok prezir. Ali izazivala ga je samo njihova prljavština i ono što je smatrao nedoličnim izlaganjem tijela, dok je prema okrutnosti njihovih
kažnjavanja i žrtvenih obreda bio sasvim ravnodušan. Tako, sasvim nezainteresirano i bez zgražavanja. koje inače često izražava, opisuje kako Bugari kažnjavaju za ubojstvo: "Za njega (prestupnika) načine sanduk od brezovine, stave ga unutra, zakucaju poklopac za sanduk pored kojeg
stave tri vekne kruha i posudu s vodom, pa ga objese između dvije visoke motke, govoreći: 'Stavili smo ga između neba i zemlje, da bude izložen suncu i kiši i da mu božanstvo možda oprosti. ' I tako kažnjenik visi sve dok ne istrune i vjetrovi ge ne oduvaju. "Sa sličnom uzdržanošću opisuje i pogrebno žrtvovanje stotine konja i stada drugih životinja i stravično ritualno ubijanje ruske 'robinjice na odru njenog gospodara. 0 poganskim religijama malo govori. Ali baškirski kult falusa pobuđuje njegov interes, jer preko tumača od jednog domoroca traži da mu objasni zbog čega se klanja drvenom penisu i bilježi njegov odgovor: "Jer sam potekao iz nečeg sličnog i ne znam za drugog stvoritelja." Dodaje da "neki od njih (Baškiri) vjeruju u dvanaest božanstava. Imaju boga za zimu, boga za ljeto, za kišu, za vjetar, za drveće, za čovjeka, za konja, za vodu, za noć, za dan, boga smrti i boga za zemlju. Bog koji obitava na nebu najveći je među njima, ali savjetuje se sa drugima, pa su tako svi zadovoljni onim što ostali čine ... Među njima smo vidjeli grupu koja obožava zmije, jednu koja obožava ribu i jednu koja obožava ždralove ... "Bugari s Volge, otkrio je Ibn Fadlan, imaju vrlo čudan običaj:" Hoće li se neki čovjek iotiče oštroumnošću i znanjem, kažu: 'Za ovoga je prikladnije da služi gospodu.' Ščepaju ga, stave mu uže oko vrata i objese na drvo, pa ga tu ostave dok ne istrune ... " Komentirajući ovaj odlomak, turski orijentalista Zeki Validi Togan, neosporni autoritet kada je riječ o Ibn Fadlan i njegovom vremenu kaže: 25 "Nema ničeg tajanstvenog u okrutnom postupku koji su Bugari primjenjivali prema iznimno pametnim ljudima. On se temeljio na jednostavnom, trezvenom rezonovanju prosječnih građana 'Rusi: vikinški osnipači ramih ruskih nasel.a - vndi d.ti tekst. .koji su jedino željeli živjeti onim životom koji su smatrali normalnim - životom bez bilo kakvih rizika ili avanture, u kakve bi takav 'genije' mogao ih odvede. "Potom navodi tatarsku poslovicu:" Ako previše znaš, obesiće te, ako si suviše skroman, pregazit te. " Zaključuje da "žrtvu ne bi trebalo smatrati samo učenom osobom, već nepokornim genijem, nekim tko je pametan više nego što treba". To nas vodi uvjerenju da bi taj običaj trebalo smatrati načinom na koji se, kažnjavan> em nekonformista i mogućih inovatora, društvo brani od promjena. ' Ali već nekoliko redaka dalje, daje i drukčije tumačenje: "Ibn Fadlan ne opisuje samo obično ubijanje suviše pametnih ljudi, nego i jedan od njihovih poganskih običaja: žrtvovanje ljudi. Bogu su na žrtvu prinošen u svakom pogledu izuzetni ljudi. Ovu ceremoniju vjerojatno nisu izvodili obični Bugari, već njihovi tabib ili vračevi, tj.. šamani u čijim je rukama, i kod Bugara i kod Rusa, u ime kulta bila vlast nad životom i smrću. Prema Ibn zapušten, ruski vračevi mogli su da vežu uže oko bilo čijeg vrata i objese ga na drvo kako bi prizvali milost božiju. Kada bi s tim završili, govorili su: 'Ovo je bogu na dar'. "Možda su u pitanju obje vrste pobuda:" Pošto je prino-šenje žrtava potreba, žrtvujmo one koji prave problem. " Vidjećemo da je i kod Hazara bilo žrtvovanja ljudi-uključujući i ritualno ubojstvo cara na kraju njegove vladavine. Možemo pretpostaviti da su i po mnogo čemu drugom običaji Hazara bili slični običajima plemena koja opisuje Ibn Fadlan. Nažalost, bila mu je uskraćena mogućnost da posjeti prijestolnicu Hazara i morao se osloniti na obavijesti koja je prikupio na teritorijama pod hazarskom upravom, a naročito na bugarskom dvoru. 'U prilog ovom argumentu, autor daje turske i arapske citate u originalu, bez prijevoda - jedan ružan običaj, čest među suvremenim stručnjacima za tu oblast.Kalifovoj misiji trebalo je gotovo godinu dana (od 21. lipnja 921. do 12. svibnja 922) da stigne do odredišta, u zemlju Bugara s Volge. U pravoj liniji put od Bagdada do Volge vodi preko Kavkaza i Hazarija, a da bi ovu drugu izbjegli, morali su da naprave ogroman luk oko istočne obale "Hazarskog mora" (Kaspijsko more). Pa, čak i tako, sve vrijeme su imali na umu blizinu Hazara i moguću opasnost koja im je od njih prijetila. Tijekom puta, odigrao se karakterističan događaj sa zapovjednikom vojske Oguza (onim sa otrcanim donjim rubljem). U početku su ih Oguz lijepo primili i priredili im gozbu. Ali kasnije, sjetivši se svojih odnosa s Hazarima, vođe Oguza duboko su se zamislile. Poglavar ih je sazvao da odluče što im je činiti: "Najistaknutiji i najutjecajniji među njima bio je Turkhan. Bio je hrom, slijep i sakat u jednu ruku. Poglavar im se obratio: 'Ovo su glasonoše kralja Arapa i ne osjećam se ovlaštenim da ih pustim da idu dalje bez prethodnog dogovora s vama.' Onda je Turkhan rekao: 'Ovako što nikada ranije Niom ni čuli ni vidjeli. Otkada mi i naši preci na ovoj zemlji živimo, nijedan sultanov
ambasador kroz n> u nije putovao. Bez sumnje, sultan nas obmanjuje. Ove ljude, u stvari, šalje Hazarima da ih uzbune protiv nas. Najbolje he biti da ih sve raspolovimo i da prisvojimo svu njihovu imovinu. ' Drugi je rekao: 'He, trebalo bi da im oduzmemo imovinu i da ih pustimo da se goli vrate odakle su i došli!' Još jedan je govorio: 'He, jep hazarski car drži naše ljude kao taoce, pošaljimo mu ove kao otkup'. "Veca su sedam dugih dana, a Ibn Fadlan i njegovi ljudi plašili su se najgoreg. Na kraju su ih Oguz pustili, mada nam nije rečeno zašto. Vjerojatno je Ibn Fadlan uspio ih uvjeriti da je njegova misija uperena protiv Hazara. Nekad, Oguz su se, zajedno s Hazarima, borili protiv jednog drugog turskog plemena, Pečenjega, ali odnedavno je među njima zavladalo neprijateljstvo. Otud taoci koje su Hazari držali.Hazarska prijetnja lebdjela je u zraku tijekom cijelog putovanja misije. Sjeverno od Kaspijskog mora, prije no što su doprli do bugarskog logora, načinili su drugi veliki zaokret, negdje pored ušća Volge i Kame. Tamo su ih, vrlo uznemireni, čekali kralj i vođe Bugara. Čim su završene ceremonije i svetkovine, kralj je poslao po Ibn Fadlan, jer je htio da s njim razgovara o poslu. Grubim glasom ("kao da govori iz bureta"), podsjetio je Ibn Fadlan na glavni razlog misije - naime, novac koji mu treba dati "kako bih mogao izgradim utvrđenje i zaštitim se od Židova koji su me podjarmili". Nažalost, taj novac - iznos od četiri tisuće dinara - nije predat misiji zbog nekih zamršenih birokratskih razloga. Trebalo je da stigne kasnije. Saznavši za to, kralj, "osoba upadljivog izgleda, pretila i krupna ", djelovao je očajno. Sumnjao je da je misija utajila novac" Što biste pomislili o ljudima kojima je predana suma novca namijenjena narodu slabom, - pod opsadom i potlačenom, a ti ljudi novac ipak utaje? "Odgovorio sam: "To je zabranjeno, ti ljudi bi bili zli." Upitao je "Da li je to samo vaše ili opće nišljenje?" Odgovorio sam: "To je opće mišljenje." Malo pomalo, Ibn Fadlan je kralja uvjerio da novac samo kasni, 'ali ga nije sasvim umirio. Kralj je neprestano ponavljao da je smisao poziva bio jedino u izgradn.i utvrđenja, "jer se plašio hazarskog cara ", a očito je imao mnogo razloga da bude uplašen jer, kako Ibn Fadlan pripovijeda:" Sina bugarskog kralja hazarski je car držao kao taoca. Hazarskom su caru rekli da bugarski kralj ima kćer ljepoticu. Poslao je glasnika da je prosi. Bugarski kralj izgovarao se sve moguće načine ne bi li izbjegao dati spoj pristanak. Hazar je poslao drugog glasnika da js otme. Nije mu smetalo što je on Židov, a opa muslimanka. Ali, ona je na njegovom dvoru umrla. Hazar je ponovno po- slao glasnika i tražio drugu kćer bugarskog kralja. Ali, baš kada
je glasnik stigao, bugarski kralj js svoju Khep na brzinu udavao
za svog podanika, askilskog prinpa. Bojao se da he je Hazar
odvesti ia oilu, kao i iteny sestru. To je samo no sebi bilo
dovoljan razlog da bugarski kralj otpočne prepisku s kalifom i
zamoli ga da mu izgradi tvrđavu, bojećisegneva hazarskogcara. "
To zvuči kao refren. Ibn Fadlan navodi još i to da je bugarski kralj Hazarima morao plaćati godišnji danak: jedno krzno od samurovine po svakom kućanstvu u kraljevini. Pošto je broj bugarskih kućanstava (tj. šatora) procijenjen na oko 50.000, i pošto je bugarska samurovina bila vrlo skupocjena u cijelom svijetu, bio je to priličan danak. Ono što Ibn Fadlan priča o Hazarima zasniva se, kako je već ranije spomenuto, na obavijestima koja je prikupio tijekom svog putovanja, a najviše na bugarskom dvoru. Nasuprot pripovijedanju nastalom na temelju živih osobnih opažanja, stranice o Hazarima pune su nepouzdanih, suhoparnih informacija i djeluju prilično površno. Štoviše, izvori njegovih informacija su m pristrasni, jer je netrpeljivost bugarskog kralja prema hazarskom vrhovnom gospodaru razumljiva, a prezir kalifata prema carstvu koje je prihvatilo suparničku religiju nepotrebno je isticati. Pripovjedač naglo prelazi na opis hazarskog dvora: "Car Hazara, koji nosi titulu kagana, pojavljuje se u javnosti svega jednom u četiri mjeseca. Zovu ga veliki Kagan. Njegov zamjenik je Kagan obrambeni. On zapovijeda vojskom, opskrbljuje je, vodi državne poslove, pojavljuje se u javnosti i predvodnik je j ratu. Kraljevi susjednih zemalja poštuju njegova naređenja. Svakog dana pristupa velikom Kaganu, pokorno i smjerno, bosonog, noseći drveni stai u ruci. Klanja mu se, pali štap i kada ovaj izgori, sjeda na prijestolje s kraljeve desne strane. da ovom gradu. Kažu da ih ima oko četrdeset tisuća. U mnogima od njih uzgaja se  grožđe. "2 Područje sjeverno od Kavkaza bila je osobito plodna. 968. godine Ibn Haukal sreo je čovjeka koji je u njoj boravio poslije jednog ruskog napada:" Kaže da za sirotinju ni u jednom vinogradu ili vrtu nije ostao ni najmanji plod, niti ijedan list na grani ... (Ali) zahvaljujući plodnosti njihove zemlje i obilju proizvoda, neće proći ni tri godine, a ona će opet biti kao što je i prije bila. "Kavkasko vino još uvijek je poslastica, a troši se u ogromnim količinama u Sovjetskom Savezu. Međutim, glavni izvor prihoda carske blagajne bila je trgovina s drugim zemljama. Na to koliko su zaista bili veliki trgovački karavani koji su se kretali između Centralne Azije i područja Volge i Urala, ukazao je Ibn Fadlan. Sjetimo se da je u karavanu kojem se kod Gurganija pridružila njegova misija bilo "5.000 ljudi i 3.000 tovarnih životinja ". Čak i ako pretjeruje, još uvijek je to bio moćan karavan i nije nam poznato koliko se takvih u to vrijeme kretalo. He znamo ni kakvu su robu nosili, mada su tkanine, sušeno voće, med, vosak i začini bili, čini se, najznačajniji. Drugi važan trgovački put vodio je preko Kavkaza do Armenije, Gruzije, Perzije i Bizanta. Treću mogućnost predstavljao je sve razvijeniji promet ruskih trgovačkih brodova koji su niz Volgu plovili do istočnih obala Hazarskog mora i prevozeći skupocjena krzna, vrlo tražena među muslimanskom aristokracijom i robove sa sjevera na pijacu robova u Itilu. Na svu robu, uključujući i robove, koja je prelazila preko njegove teritorije, hazarski je vladar nametnuo porez od deset posto. Ako se ovome doda i porez koji su plaćali Bugari, Mađari, Burti i drugi, jasno je da je Hazarija morala biti napredna zemlja, ali i da je taj napredak vrlo zavisio od njene vojne moći i ugleda koji su uživali njezini poreznici i carinici. Osim plodnih područja na jugu, pod vinogradima i voćnjacima, prirodna bogatstva ove zemlje bila su skromna. Arapski povjesničar Istahri kaže da je jedini domaći izvozni proizvod bilo riblje tutkalo. I ovo je novo pretjerivanje pa, ipak, stoji činjenica da je njihova glavna trgovačka aktivnost bila ponovni izvoz robe donijete iz inozemstva. Među ovom robom, med i vosak za svijeće posebno su privlačili pozornost arapskih kroničara. Tako, Mukadasi kaže: "U Hazarija, ovaca, meda i Židova bilo je u ogromnim količinama. "30 Točno je da se u jednom izvoru - darbandskom namah - spominju rudnici zlata i srebra na hazarskoj teritoriju, ali nije točno utvrđeno gdje su se nalazili. Sa druge strane, neki od ovih izvora spominju da je hazarska roba viđena u Bagdadu, a hazarski trgovci u Carigradu, Aleksandriji, pa čak iu dalekoj Samari i Fergani. Znači, Hazarija ni na koji način nije bila izolirana od civiliziranog svijeta. U usporedbi sa svojim plemenskim susjedima na sjeveru, bila je to kozmopolitska zemlja, otvorena
za sve kulturne i religiozne utjecaje ipak, ljubomorno je branila svoju neovisnost od dvije svjetske vjerske sile. Vidjećemo da je ovakav stav pripremili teren za coup de the & tre Ili coup d '& tat - kojim je judaizam postao državna religija. Umjetnost i obrti su, čini se, cvjetali, uključujući haute couture. Kada se budući car Konstantin  oženio kćerkom hazarskog kagana (vidi naprijed, dio 1), ona mu je
u miraz donijela i prekrasnu haljinu koja je na bizantski daor načinila takav dojam da je prihvaćena kao muški obredna odora. Nadjenuli su joj ime ciirkion, po princezinom hazarsko-turskom imenu od milja, Čičak ili "cvijet" (dok nije pokrštena u Irenu). "Ovo je", komentira Tojnbi, "blistavi fragment kulturne povijesti" .31 Kada se druga hazarska princeza udala za muslimanskog guvernera Armenije, u njenoj je povorci, osim sluga i robova, bilo i deset šatora na kotačima, "načinjenih od najfinije svile, posrebrenih ili pozlaćenih vrata i sa podovima prekrivenim samurovine. Dvadeset drugih nosilo je njezin miraz, zlatne i srebrne posude i druge dragocjenosti ".32 SZM kagan putovao je y pokretnom šatoru koji je bio još raskošnije opremljen i na čijem je vrhu bio zlatni nar. Hazarska umjetnost, kao i bugarska i mađarska, bila je uglavnom imitatorski, po perzijsko-Sasanidski uzorima Sovjetski arheolog Bader ističe ulogu koju su Haza-ri imali u prenošenju srebrnih posuda u perzijskom stilu na sjever. Neke od nađenih posuda, Hazari su, s ob-zirom na njihovu posredničku ulogu, vjerojatno samo po-novo izvezli. Druge su bile imitacije nastale u hazar-skim radionicama, a njihovi ostaci nađeni su u blizi-ni stare hazarske tvrđave Sarkel. ' Nakit koji je iskopan unutar tvrđave bio je lokalne izrade.34 Švedski arheolog T. J. Arne spominje ukrasne tanjure, kopče i ukosnice nađene čak u Švedskoj a izrađene u Hazarija ili na teritoriju pod njenim utjecajem, a inspirirane Sasanidski i bizantskom kulturom. Tako su Hazari bili glavni posrednici u širenju perzijske i bizantske umjetnosti među poluvarvarskim plemenima Istočne Europe. Nakon iscrpnog pregleda arheoloških i dokumentarnih svjedočanstava (uglavnom iz sovjetskih izvora), Barta zaključuje: "Pljačkanje Tiflisa koje su izvršili Hazari, pretpostavlja se u proljeće 629. godine, u vezi je s našom temom ... (U vrijeme okupacije) kagan je poslao nadzornike nadgledati izradu proizvoda od zlata, srebra, željeza i bakra. Također su bazari i trgovina uopće, čak i ribolov, bili pod njihovom kontrolom ... (Tako su) tijekom svojih povremenih kavkaskih vojnih pohoda u sedmom stoljeću, Hazari došli u dodir s kulturom koja je ponikla iz perzijsko-sasanidske tradicije. Prema tome, proizvodi ove kulture dospjeli su do naroda iz stepa, ne samo preko trgovine nego i u vidu plijena ili čak poreza ... Svi tragovi koje smo uporno pratili u nadi da ćemo otkriti porijeklo mađarske umjetnosti u desetom stoljeću, vodili su nas na hazarsku teritoriju. Poslednje opažanje ovog mađarskog znanstvenika odnosi se na sjajne arheološke nalaze poznate kao "blagonađ sentmikloša" - dvadeset tri zlatne posude, porijeklom iz desetog stoljeća, nađene su 1791. godine u blizini sela pod tim imenom. ' Barta ističe da figura "Princa pobjednika" koji vuče za kosu jednog zarobljenika, mitološka scena na poleđini zlatnog krčaga i šare na drugim ukrasnim predmetima pokazuju veliku sličnost s iskopinama iz Novog Pazara u Bugarskoj i onima iz hazarskog Sarkela, jer su i Mađari i Bugari poduže bili pod vrhovnom vlašću Hazara. To nas ne iznenađuje mnogo, pa nam taj ratnik i ostali predmeti nađenog blaga, daju bar neku predstavu o umjetnostima u Hazarskom carstvu (perzijski i bizantski utjecaj prevladava, kao što se i moglo očekivati). "Jedna mađarska arheološka škola zastupa mišljenje da su zlatari i kujundžije koji su u desetom stoljeću radili u Mađarskoj bili, u stvari, Hazari.37 Kako ćemo kasnije vidjeti (vidi s.7 0,8), kada su se Mađari 896. doselili u Mađarsku, predvodilo ih je jedno disidentsko hazarsko pleme, poznato kao kabare, koje se s njima nastanilo u novoj domovini. Ti kabare-Hazari bili su poznati kao izuzetni zlatari i kujundžije: Mađari (izvorno primitivniji) stekli su ovu vještinu tek u svojoj novoj domovini. Tako teorija o hazarskom porijeklu bar nekih od arheoloških nalaza u Mađarskoj, nije neuvjerljiva - što će postati jasnije u svjetlu mađarsko-hazarske veze, o čemu će biti riječi kasnije. Ratnik s zlatnog krčaga, bilo mađarskog ili hazarskog podrijetla, pomaže nam da dočaramo kako je u tom razdoblju izgledao konjanik koji je, možda, pripadao nekoj elitnoj jedinici. Masudi kaže da u hazarskoj vojsci "sedam hi-ljada 'strijelaca s oklopima, kacigama i pancirima, jame uz cara. Neki su kopljanici, opremljeni i naoružani kao muslimani ... Nijedan kralj u ovom dijelu svijeta nema regularnu stajaću vojsku, izuzev cara Hazara. "A Ibn Haukal kaže:" Ovaj car ima dvanaest tisuća vojnika u svojoj službi i čim neki od njih umre, njegovo mjesto popunjava drugi. " To je još jedno objašnjenje hazarske prevlasti: stalna profesionalna vojska sa pretorijanskom gardom koja je y vrijeme mira uspješno kontrolirala etnički patchwork, ay vrijeme rata služila kao čvrsto jezgro naoružane horde koja je, kao što smo vidjeli, ponekad mogla broji i više od sto tisuća duša. "15 Prijestolnica ove šarolike carevine u početku je vjerojatno bila tvrđava Balandžar na sjevernom pobrđu Kavkaza. Poslije arapskih napada u osmom stoljeću, prijestolnica je premještena u Samandar na zapadnoj obali Kaspijskog mora i, na kraju, u Itil, na ušću rijeke Volge. Stahr kaže 12.000. "Prema Masuda" carsku vojsku "činili su muolimani doseljeni iz okoline Kvarizma. Davno, poslije pojave islama, zbog rata i kuge na njihovoj teritoriji, obratili su se hazarskom caru ... Kada je hazarski car ratovao protiv muslimana, oni su imali posebno mjesto u njegovoj vojsci i nisu se borili protiv pripadnika svoje vjere. 37a Naravno, pretjerano bi bilo reći da ou vojsku "činili" samo muslimani, a nekoliko redaka kasnije Mausdi sam sebi proturječi kada govori o tome da je muslšianski korpus imao " posebno mjesto "u hazarokoj vojsci. Također, Ibn Haukal kaže da" taj car ima u svojoj pratnji 4.000 muslimana, au službi njegovog cara je 12.000 vojnika ". Kvarizmanci su vjerojatno bili neka vrsta švicarske garde unutar vojske, a riječi njihovih zemljaka o "taocima" (vidi dio 10), mogu se odnositi na njih. Nasuprot tome, bizantski car Konstantin Porfirogenet imao je "elitni korpus" hazarskih stražara na kapijama svoje palače . Ta privilegija skupo se plaćala: "Ovi stražari bili su tako dobro nagrađivani - radna mjesta su morali kupovati za priličnu sumu, pa je njihov godišnji prihod predstavljao oko 2,25 do 4 posto te sume." (Konstantin, Dc Ceremoniis, otr. 692-3). Ha primjer, Hazar koji je primao 7 funti i 4 šilinga, za prijem u gardu platio je 302 funte i 8 šilinga (Bari). Nekoliko je opisa Itielova i međusobno su prilično nalik. Bio je to grad čija su se dva dijela prostirala s obje strane rijeke. Istočni dio zvao se Hazaran, a zapadni Itil. 'Bili su spojeni pontonskim mostom. Zapadni dio bio je opasan zidinama načinjenim od opeke. Unutar njih nalazile su se palače i dvorovi kagana i beka, nastambe njihovih slugu "i" čistokrvnih Hazara ". Zidine su imale četiri kapije, a jedna od njih gledala je na rijeku. Preko rijeke, na istočnoj obali, živjeli su "muslimani i idolopoklonici" .38 U ovom dijelu nalazile su se camije, pijace, kupatila i drugi javni objekti. Nekoliko arapskih pisaca bilo je impresionirano brojem džamija u muslimanskoj četvrti i visinom glavnog minareta Često naglašavaju i autonomiju koju su uživali muslimanski dvorani i svećenstvo. Evo što o tome kaže alMasudi, poznat kao "Herodot među Arapima", u svom često navođenom dijelu Doline zlatnih rudnika i dragulja: "Običaj je da u hazarskoj prijestolnici bude sedam sudaca. Dvojica za muslimane, za Hazare dvojica koji sude po Tori (Mojsijevu zakonu), dvojica koja kršćanima oude po Evanđelju i za Sakvalibahe, Ruse i druge pogane, jedan koji sudi po poganskom zakonu ... U njegovom (hazarski car) gradu mnogo je muslimana, trgovaca i obrtnika koji su u tu zemlju došli privučeni pravičnošću i sigurnošću koju nudi. Oni imaju glavnu camiju i minaret koji se uzdiže iznad carevog dvorca i druge džamije sa školama, gdje djecu uče Kuranu. "Čitajući retke koje je vodeći arapski povjesničar pisao u prvoj polovici desetog stoljeća, *" može nam se slika života u hazarskoj carevini činiti suviše idiličnom. Iako, u članku "Hazari", u Židovskoj enicklopediji, stoji: "U vrijeme kada su fanatizam, neznanje i anarOvaj je grad, također, u različitim periodima pominjan pod raznim imenima, kao primjerice al-Bajada," Bijeli grad ". "Masudi ove građevine stavlja na otok, blizu zapadne obale, ili na poluotok." ** Pretpostavlja se, između 943. 947 Vladali su Hazari Zapadnom Europom, carstvo Hazara moglo se ponositi svojom pravednom i sirokogrudi upravom. "'To je, kao što smo vidjeli, djelomično točno - ali samo djelomično. He postoje podaci o tome da su Hazari sudjelovali u vjerskim progonima, ni prije, a ni poslije preobraćenja u judaizam. u tom su pogledu bili tolerantniji i prosvećeniji od Istočnog Rimskog Carstva ili islama u ranoj fazi. Sa druge strane, čini se da su sačuvali neke barbarske rituale iz svoje plemenske prošlosti. od Ibn Fadlan već smo čuli o pogubljenjima onih koji su sahranjivali careve. Obavještava nas io još jednom arhaičnom običaju - pogubljenju cara: "Car vlada četrdeset godina. Ukoliko makar i samo za dan prekorači ovaj rok, njegovi podanici i sluge ubiju ga uz riječi: 'Njegova se moć rasuđivanja ugasila, a njegove su spoznaje zbrkane '. "Istahri daje drukčiju verziju: "Kada žele uotoliče kagana, stavljaju mu svileno uže oko vrata i zatežu dok ne počne da se guši. Onda ga pitaju: 'Koliko dugo namjeravaš vladaš?' Ukoliko ne umre prije navedene godine, ubijaju ga čim ona nastupi. "Bari39 sumnja u ovakvo kazivanje arapskog putnika i ono bi se možda moglo i odbaciti da među primitivnim (i ne tako primitivnim) narodima ritualno pogubljenje cara nije bila široko rasprostranjena pojava. Frejzer ističe povezanost ideje o carevoj božanskoj prirodi sa svijetom obavezom da bude pogubljen na kraju određenog perioda ili kada iščezne njegova životna snaga, kako bi božanska sila mogla nađe mlađe i snažnije utjelovljenje. "Istahriju u prilog govore podaci da je, ne tako davno, nastrana ceremonija "davljenja" budućeg cara, postojala iu jednom drugom narodu, Kok-Turcima. Zeki Vali-/ evrejska encikloiedija, objavljena 1901-6.U Encyclopaedia Jiidaica 0,1971, Danlopov čdanak o Hazarima izuzetno js objsktivan. "o ovome je Frejzer pisao poseban traktat" Ubijanje hazarskih careva "(Fožlor, XXVIII 0,1917).di navodi francuskog antropologa, sv. Žilijena koji je 1864. napisao: "Kada izaberu novog poglavara, njegovi oficiri i pratioci natjeraju ga da uzjaše koša. Stežu ga svilenom vrpcom oko vrata - ali ne toliko da ga zadave - onda popuste vrpcu i, navaljujući na njega, pitaju: 'Koliko dugo možeš biti naš kan?' Pomućene svijesti, kral> ne može izuoti brojku, pa njegovi podanici, na temelju onoga što mrmlja, odlučuju da li he njegova vladavina biti duga ilikratka. "40 Nije nam poznato je li hazarski obred pogubljenja cara (ukoliko je ikada postojao), ukinut kada su prihvatili judaizam, jer su u tom slučaju arapski pisci miješali prošlost i sadašnjost - kao što su sve vrijeme i činili prikupljajući izvještaje ranijih putopisaca i pripisujući ih suvremenicima. Međutim, kako god bilo, ne može se prenebreći i izvan je svake sumnje božanska uloga pripisivana Kaganu, čak i ukoliko je podrazumijevala i njegovo konačno žrtvovanje. Jer, kao što znamo, obožavali su ga. A zapravo držali u osami, daleko od ljudi, sve dok ga ne sahrane uz izuzetne počasti. Državne poslove, uključujući i upravljanje vojskom , vodio je obrambeni (ponekad su ga zvali i kagan obrambeni) u čijim je rukama bila stvarna moć. U ovome se slažu arapski izvori i suvremeni povjesničari - ovi drugi hazarski sustav uprave obično opisuju kao "dvojno carevanje", s tim što je kagan oličavao božansku, a obrambeni svjetovnu moć. Hazarsko dvojno carevanje poredili su, čini se prilično pogrešno, sa spartanskim dvovlašća (diarhijom) i sličnom dvojnom upravom kod raznih turskih plemena Međutim, dvojica spartanskih kraljeva, potomci dviju vodećih obitelj, bili su podjednako moćni, a kada je riječ o dvojnoj upravi u nomadskim plemenima, 'nema svjedočanstva o osnovnoj podjeli funkcija kao kod Hazara Prije se može usporediti sa sustavom upravljanja u Japanu, od početka srednjeg vijeka pa do 1867 jer je svjetovna moć Alfoldi nagovještava da ou dvojica vladara bilne zapovsdnici dva krila horde (naveo Danlop bila u rukama šoguna, a mikado je, kao božanstvo, slavljen izdaleka. Kasel41 ističe zanimljivu sličnost hazarskog sustava upravljanja i partije šaha. Dvojno kraljevanje, na šahovskoj ploči, predstavljaju kralj (kagan) i kraljica (bočni). Kralj se čuva u osami, štite ga pratioci, njegova je moć mala a korak kratak jer može stati samo na susjedno polje. Nasuprot njemu, kraljica je najmoćnija figura na ploči, i njom dominira. Pa ipak, i bez kraljice igra se nastavlja, dok gubitak kralja označava konačnu propast i kraj borbe. Čini se da dvojno carevanje ukazuje na oštru podvojenost duhovnog i svjetovnog u mentalitetu Hazara. Božanski atributi kagana vrlo su jasno prikazani u sljedećem Ibn Haukalovom 'pasusu: "Kagan uvijek mora biti carskog podrijetla (Istahri:' Iz ugledne obitelji '). Nikome nije dozvoljeno da mu priđe, osim po važnom poslu: onda padne na koljena pred njim, licem do tla, sve dok mu kagan ne naloži pristupiti i govori. Kada kagan ... umre, tko god prolazi pored njegove grobnice mora ići pješice i da joj oda počast, a kada odlazi, ne smije uzjahati konja sve dok mu je grobnica na vidiku. Autoritet njegove vlasti je apsolutan, a shodno tome, njegovim se naredbama tako slijepo pokoravaju - smatra li da bi neki od njegovih dostojanstvenika trebao umrijeti p. kaže li mu: 'Idi i ubij se', ovaj će odmah poći kući da se ubije. Kagan nasljednici poticali su iz iste obitelji. (Istahri: 'Iz obitelji uglednih koja ne posjeduje ni moć ni bogatstvo.') Kada na nekog njenog članka dođe red da vlada, uzdižu ga na tron ​​iako ne posjeduje nijedan dirhem (novčić). Čuo sam od povjerljivih ljudi da je jedan mladić imao običaj sjediti u maloj trgovini na javnoj pijaci i prodaje sitnu robu (Istahri: 'prodaje kruh') , a ljudi su govorili: 'Kada nas sadašnji kagan napusti, ovaj he čovjek naslijediti prijestolje'. (Istahri: 'Nema u kaganata čovjeka koji * Ibn Haukal, drugi arapski geograf i iotoričar koji je mnogo putovao, napisao je oko 977. svoju Orijsntalnu geografiju. Odlomak koji je ovdje navaden zapravo je prijepis onoga što je Istahri napisao četrdsset godina ranije, ali s mnogo manje nejasnoća, tako da sam koristio Oslijev prijevod Ibn Haukala.bila u rukama šoguna, a mikado je, kao božanstvo, slavljen izdaleka. Kasel41 ističe zanimljivu sličnost hazarskog sustava upravljanja i partije šaha. Dvojno kraljevanje, na šahovskoj ploči, predstavljaju kralj (kagan) i kraljica (bočni). Kralj se čuva u osami, štite ga pratioci, njegova je moć mala a korak kratak jer može stati samo na susjedno polje. Nasuprot njemu, kraljica je najmoćnija figura na ploči, i njom dominira. Pa ipak, i bez kraljice igra se nastavlja, dok gubitak kralja označava konačnu propast i kraj borbe. Čini se da dvojno carevanje ukazuje na oštru podvojenost duhovnog i svjetovnog u mentalitetu Hazara. Božanski atributi kagana vrlo su jasno prikazani u sljedećem Ibn Haukalovom 'pasusu: "Kagan uvijek mora biti carskog podrijetla (Istahri:' Iz ugledne obitelji '). Nikome nije dozvoljeno da mu priđe, osim po važnom poslu: onda padne na koljena pred njim, licem do tla, sve dok mu kagan ne naloži pristupiti i govori. Kada kagan ... umre, tko god prolazi pored njegove grobnice mora ići pješice i da joj oda počast, a kada odlazi, ne smije uzjahati konja sve dok mu je grobnica na vidiku. Autoritet njegove vlasti je apsolutan, a shodno tome, njegovim se naredbama tako slijepo pokoravaju - smatra li da bi neki od njegovih dostojanstvenika trebalo umrijeti p kaže li mu: 'Idi i ubij se', ovaj će odmah poći kući da se ubije. Kagan nasljednici poticali su iz iste obitelji. (Istahri: 'Iz obitelji uglednih koja ne posjeduje ni moć ni bogatstvo.') Kada na nekog njenog člana dođe red da vlada, uzdižu ga na tron ​​iako ne posjeduje nijedan dirhem (novčić). Čuo sam od povjerljivih ljudi da je jedan mladić imao običaj sjediti u maloj trgovini na javnoj pijaci i prodaje sitnu robu (Istahri: 'prodaje kruh'), a ljudi su govorili: 'Kada nas sadašnji kagan napusti, ovaj he čovjek naslijediti prijestolje' . vrijedi više od njega. ') Ali mladić je bio musliman, a titulu kagana davali su samo Židovima. Kaganov prijestolje i baldahin bili su od zlata i nedostupni drugim ljudima. Kaganova palača raskošnija je nego druge zgrade. "42 Odlomak o vrlom mladiću koji na bazaru prodaje kruh ili bilo što drugo, veoma podsjeća na priču o Harunu al Rašidu. Ako je on nasljednik zlatnog prijestolja namijenjenog Židovima, zašto je odgajan kao bijedni musliman? Ukoliko želimo cijeloj priči damo bilo kakav smisao, moramo pretpostaviti da je kagan biran na temelju plemenitih vrlina, ali samo među ljudima iz "carske loze" ili iz "obitelji uglednika". U stvari, to je gledište Artamonova i Zeki Validija. Artamonov drži da su Hazarima i drugim turskim narodima upravljali potomci dinastije Turkuta koja je nekada vladala Turskom carevinom (dio 3). Zeki Validi ukazuje na to da se nazivima "carska loza" ili "obitelj uglednika", kojoj kagan mora pripadati, označava stara dinastija Asen, vrsta pustinjske aristokracije koju spominju kineski izvori a iz koje, prema vlastitim tvrdnjama, potiču turski i mongolski vladari. To je prilično uvjerljivo i donekle usuglašava oprečne vrijednosti iz prethodne 'priče: plemeniti mladić bez ijednog dirhema - i pompa i sjaj koji okružuju zlatni prijestolje. Svjedoci smo da se dvije tradicije preklapaju kao dvije slike na zaslonu: asketizam plemena pustinjskih nomada koji teško žive i sjaj carskog dvora koji napreduje zahvaljujući trgovini i zanatima, i trudi se da u raskoši nadmašiti svoje suparnike u Bagdadu i Carigradu. Najzad, i uvjerenja koja su vladala na tim blistavim dvorovima, naslijeđena su od pustinjskih proroka, asketa iz prošlosti. Sve to još uvijek ne objašnjava zaprepašćujuću podjelu na božansku i svjetovnu moć koje su, u tom razdoblju iu toj oblasti, naizgled jedinstvene. Kako je Bari pisao: 43 "Nemamo podataka o tome kada je kaganov aktivni autoritet zamijenjen božanskom ništavnošću, niti zašto je uzdignut na položaj sličan onom koji ima japanski car čije se postojanje a ne upravljanje državom smatra bptnim za njen napredak. " (Istahri: 'Nema u kaganata čovjeka koji * Ibn Haukal, drugi arapski geograf i iotoričar koji je mnogo putovao, napisao je oko 977. svoju Orijsntalnu geografiju. Odlomak koji je ovdje navaden zapravo je prijepis onoga što je Istahri napisao četrdsset godina ranije, ali s mnogo manje nejasnoća, tako da sam koristio Oslijev prijevod Ibn Haukala.Artamonov je nedavno ponudio sumnjiv odgovor na ovo pitanje. On ukazuje na to da je prihvaćanje judaizma kao državne religije bilo rezultat coup d'etat, što je kagana, potomka poganske dinastije u čiji savez s Mojsijevim zakonom ne bi trebalo baš mnogo vjerovati, istovremeno svelo samo na figuru. Ovo je hipoteza, dobra koliko i svaka druga - i bez ikakvih dokaza koji bi je potkrijepili. Ipak, čini se da su ova dva događaja - prihvaćanje judaizma i uspostavljanje dvojnog carevanja - na neki način bila povezana. "Nema komentara:

Objavi komentar