utorak, 25. rujna 2012.

Korisnik GalaksijaForum2 prenio je videozapis Na rubu znanosti - Sirova hrana. Na rubu znanosti - Sirova hrana omogućio korisnik GalaksijaForum2 U zadnjih nekoliko godina sve se više širi ideja o konzumiranju sirove hrane. Postoje podaci koji govore u prilog sirovoj hrani poput toga da kuhana hrana stvara kiselinu u tijelu, a višak kiseline bolest, da se zagrijavanjem hrane preko 45 stupnjeva uništavaju vitamini i minerali, da sirovojelci najrjeđe obolijevaju itd. Zagovornici sirove hrane smatraju da se hrana obradom mijenja dok život u hrani sam po sebi ima sposobnosti obnavljanja i osvježavanja života u stanicama i tkivima našeg tijela. Gosti: Katarina Miklec i Miroslav Juraj

Nema komentara:

Objavi komentar