utorak, 25. rujna 2012.

U svjetski priznatom stručnom časopisu za hranu i toksikologiju prvi put objavljen je znanstveni rad s pariškog sveučilišta koji dokazuje da je genetički modificirana hrana štetna. Francuski znanstvenici gotovo su dvije godine provodili pokuse na životinjama i GM kukuruzu.

Nema komentara:

Objavi komentar