petak, 14. rujna 2012.

ŽELJKO LONČAR PODNIO TUŽBU DA BI PRIKRIO KRIMINALNE RADNJE U REGIONALNOJ VELETRŽNICI BENKOVAC KAO BIVŠI PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA REGIONALNE VELETRŽNICE BENKOVAC PRIMIO AKONTACIJU OD 60.000,00 KUNA TE ISTU NE VRAĆA.


STRANKA HRVATSKOG ZAJEDNIŠTVA
PODRUŽNICA BENKOVAC

ŽELJKO LONČAR PODNIO TUŽBU DA BI PRIKRIO KRIMINALNE RADNJE U REGIONALNOJ VELETRŽNICI BENKOVAC 
KAO BIVŠI PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA REGIONALNE VELETRŽNICE BENKOVAC PRIMIO AKONTACIJU OD 60.000,00 KUNA TE ISTU NE VRAĆA.
Tužba radi isplate 135.000,00 kn; Posl.br. 6P-473/10 (Trgovačkom sudu u Zadru) Tužitelj: bivši predsjednik Nadzornog odbora Željko Lončar Tuženi : Regionalna veletržnica Benkovac d.d. Dana 22.09.2010.g. Ž.Lončar je podnio tužbu radi isplate neisplaćene nagrade za vrijeme svog mandata kao predsjednik N.O.-a tvrtke. Tužitelj kod tuženika je obnašao dužnost predsjednika Nadzornog odbora od 19.01.2005.g.  pa sve do 27.01.2011.g. , što mu tuženik priznaje, odnosno ta činjenica nije sporna. Nije sporno ni to da je temeljem članka 27. Statuta društva propisano da članovi NO-a imaju pravo na nagradu, a visinu iste na prijedlog. Uprave (direktor) utvrđuje Skupština. Točno je kako navodi tužitelj da je dana 23.12.2008.g. Skupština tuženika (vlasnik) donijela odluku da se predsjedniku NO-a (tužitelju) utvrđuje nagrada u iznosu od 3.000,00 kn neto, a za ostale članove 2.700,00 kn. Zbog recesije i odluke Vlade RH, Skupština dana 10.07.2009.g. smanjuje iznos nagrade i utvrđuje 1.500,00 kn mjesečno za sve članove, koja odluka vrijedi i do danas. Dakle, tužitelju pripada nagrada i to mjesečno 3.000,00 kn neto počevši od 23.12.2008.g. kada je Skupština i donijela odluku, a ne od dana tuženikovog  imenovanja ,  jer ista ne vrijedi retroaktivno, pa sve do 10.srpnja 2009.g. kada mu pripada mjesečni iznos od 1.500,00 kn, tako da bi to bilo do sada zaključno za siječanj  2011.g. svega cca 44.500,00 kn neto. Međutim, tužitelj je primio akontaciju na ime nagrade od 60.000,00 kn neto, što predmnijeva da je tužitelj dužan tuženiku još 15.500,00 kn (60.000,00 - 44.500,00) koji dug tuženik predlaže tužitelju da kompenziraju kako ne bi morao podignuti protutužbu, odnosno na ročištu će se tuženik izjasniti o protutužbi  kada prethodno provjeri podatak:-  dali je tužitelj kako u tužbi tvrdi, uplatio porez u iznosu od 21.000,00 kn ? Ostali članovi N.O.-a nisu ustali tužbom jer su vjerujem svjesni da su isplatom akontacije preplaćeni. Ovu tvrdnju i činjenicu potkrepljujem i sa očitovanjem vlasnika (Fonda) koji se dopisom izjasnio da prihvaća ovo moje tumačenje i ujedno nalaže da predsjednik i članovi N.O.-a višak nezakonito primljenog iznosa vrate. Ovaj spor i nezakonito i neovlašteno izglasavanje visokih nagrada i akontacije samo potvrđuje moje sumnje da prethodni N.O. nije ništa dobro donio ovoj tvrtki već je samo razmišljao kako će se kroz nagrade naplatiti. Štoviše za vrijeme njihovog mandata može im se zamjeriti slijedeće: gotovo svi krediti su zbog neplaćanja otkazani, a bilo je prostora kako za plaćanje tako i za odgodu; zbog neplaćanja kredita hipotekarni vlasnik Erste banka prodaje dvije zgrade tvrtki Adria, a višak od milijun kuna dobiven prodajom nije se tražio; na sjednici N.O.-a jednoglasno su povukli tužbu za uknjižbu zemljišta zv. Sajmište (27000 m2) na kojem je i danas upisan posjed u katastru na ovoj tvrtci. Štoviše, isto je  ušlo u procjenu temeljnog kapitala tvrtke. Zemljište je uzurpirao Grad Benkovac koji je bio tuženik u ovom sporu. . Svi članovi su podignuli ruku za povlačenje tužbe po nagovoru gradonačelnika, a odluku o povlačenju tužbe sročila je pravnica Grada Benkovca  Dakle, zlouporabom položaja i ovlasti počinjeno je kazneno djelo s kojim je ovo Društvo oštećeno za 3 milijuna kuna. ; nisu se osvrtali na veliko i bespotrebno trošenje sredstava na ime reprezentacije, športske opreme, bonove za direktorov mobitel, lažne putne naloge, fiktivne račune za izmišljene večere i sl. Zbog navedenih troškova podnijeta je anonimna kaznena prijava temeljem koje je izvršen policijski očevid. Sve je to rezultiralo iznenadnom ostavkom direktora Marića iako mu je bio počeo drugi mandat. Za mandat se izborio na način da je nezakonito isplatio nagrade članovima NO-a , odnosno četvorici članova i to svakom cca 60.000,00 kn, a samo predstavniku radnika J.Bljaiću je dodatno platio i porez na taj iznos. O ovome sam upoznao HFP kao predstavnika većinskog vlasnika Društva, koji je naložio da se ti iznosi vrate Društvu. Međutim, do danas se to se nije dogodilo...VIŠE www.hssd.hr


Rukovoditelj Sektora za opće i kadrovske poslove
Goran Nimac, dipl.iur.Nema komentara:

Objavi komentar